Τα γραφήματα ενημερώνονται κάθε 30 λεπτά.

Για ερωτήσεις/παρατηρήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου.


© 2015-2019 Τμήμα Μηχανοργάνωσης Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας