Σύνδεση K10 ⇆ GRNET Thessaloniki
Σύνδεση K10 ⇆ GRNET Firewall
Σύνδεση K10 ⇆ GRNET VPLS
Σύνδεση K10 ⇆ MAN