Χρόνοι απόκρισης

Χρόνοι απόκρισης εντός δικτύου του Πανεπιστημίου
Χρόνοι απόκρισης προς εξωτερικούς προορισμούς