Σύνδεση K10 ⇆ GRNET Thessaloniki
Σύνδεση K10 ⇆ GRNET Firewall