Κτίριο Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Φλώρινα)