Βασική σύνδεση Σχολής Καλών Τεχνών
Δευτερεύουσα σύνδεση Σχολής Καλών Τεχνών (ασύρματη)